ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแสนสิริ ลาซาล แบริ่ง บางนา พระราม2

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุบางนา ลาซาล-แบริ่ง พระราม 2 บางขุนเทียน สมุทรสาคร

อัตราค่าบริการ

อัตราค่าบริการ

ผู้สูงอายุช่ายเหลือตัวเองได้หรือได้น้อย 16000 บาท/เดือน

ผู้สูงอายุดูดเสมหะและให้อาหารทางสายยาง 18000/เดือน

ผู้สูงอายุดูดเสมหะ(เจาะคอ)ให้อาหารทางสายยาง **มีแผลกดทับ ใส่สายสวนปัสสาวะ 20000 บาท/เดือน

กายภาพบำบัด  4000 บาท/เดือน โดยนักกายภาพวิชาชีพประจำ

***ไม่รวมค่าเวชภัณฑ์**

 

S__2277412.jpg

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแสนสิริ

Leave a Reply