ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุพระราม2-สุขสวัสดิ์

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุบางนา พระราม 2 สุขสวัสดิ์ พักฟื้นหลังผ่าตัด ทำกายภาพบำบัดและดูแลโดยพยาบาลวิชาชีพ ราคายุติธรรม

อัตราค่าบริการ


ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแสนสิริ  อัตราค่าบริการ

 

      –     ผู้สูงอายุช่วยเหลือตัวเองได้หรือได้น้อย 16,000 บาท/เดือน

        –    ผู้สูงอายุดูดเสมหะและให้อาหารทางสายยาง   20,000/เดือน

        –    ผู้สูงอายุดูดเสมหะ(เจาะคอ)ให้อาหารทางสายยาง22,000-25,000 บาท/เดือน
              (*มีแผลกดทับ ใส่สายสวนปัสสาวะ)

        –    ค่าเวชภัณฑ์ทางญาติจัดเตรียมมาเอง, แบบเหมาจ่าย 2,800  บาท/เดือ 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s