ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงแสนสิริ โฮมแคร์

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแสนสิริ บางนา พระราม 2 บางขุนเทียน

อัตราค่าบริการ

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแสนสิริ  อัตราค่าบริการ

 

      –     ผู้สูงอายุช่วยเหลือตัวเองได้หรือได้น้อย 16,000 บาท/เดือน

        –    ผู้สูงอายุดูดเสมหะและให้อาหารทางสายยาง   20,000/เดือน

        –    ผู้สูงอายุดูดเสมหะ(เจาะคอ)ให้อาหารทางสายยาง22,000-25,000 บาท/เดือน
              (*มีแผลกดทับ ใส่สายสวนปัสสาวะ)

        –    ค่าเวชภัณฑ์ทางญาติจัดเตรียมมาเอง, แบบเหมาจ่าย 2,800  บาท/เดือ 

 

Leave a Reply