ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงแสนสิริ โฮมแคร์

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแสนสิริ บางนา พระราม 2 บางขุนเทียน

โปรโมชั่น 15000/เดือน

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแสนสิริ โฮมแคร์

สอบถาม-ติดต่อเยี่ยมชมสถานที่  02-003-2424,096-405-1562,090-569-7945

http://www.sansirihomecare.com